Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – aktualizované informace

Již nějakou dobu mají vlastníci některých nemovitostí povinnost nechat si vystavit tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Okolo tohoto průkazu koluje stále hodně nejasností a fám – o co se jedná a co z toho pro vás, jakožto majitele, prodávajícího či kupujícího vyplývá? To si zodpovíme v následujícím článku.

PENB je jeden z legislativních nástrojů, který by měl přispívat k naplnění celosvětově dlouhodobého plánu efektivního hospodaření s energií. Jedná se o průkaz, který nám dokládá, že daná budova splňuje požadavky určité energetické náročnosti. Požadavky jsou zakotveny v zákoně č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií. Novému zájemci o koupi či pronájem umožní, při typickém užívání, odvodit si přibližné roční náklady na spotřebu energií. Je to podobné jako s energetickými štítky na spotřebičích, nebo uvádění spotřeby paliva u automobilu.

Z běžné prohlídky bez jakéhokoli dokladu těžko odvodíte energetickou hospodárnost nemovitosti, průkaz by vám měl pomoci udělat si určitou představu. Ale neměla by to být jediná vypovídací hodnota – pokud jste zájemcem o nemovitost, hned vedle průkazu určitě požadujte i přehled plateb za jednotlivé energie a prohlédněte si konkrétní zařízení související s koloběhem energie v nemovitosti – jedná se o vytápění, ohřev vody, větrání, klimatizaci a osvětlení. Důležitá je i informace, jak je nemovitost užívána – pokud někdo topí celý den a vy si zatopíte jen ráno a večer, budou spotřeby rozdílné. Rozdíly jsou i v pocitové teplotě. Někdo má rád doma větší teplo a někdo menší. Například když budeme topit na 22st, máme určitou spotřebu, při topení na 23st se základní spotřeba zvedne o cca 3-4%. Pro představu o reálné spotřebě potřebujete tedy znát všechny tyto informace.

Kdy MUSÍ být PENB vyhotoven

 • Pro všechny novostavby
 • Při renovaci (= stavební úpravy, nástavby a přístavby), která případně zvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25%
 • Vždy při prodeji, nebo pronájmu budovy, bytové jednotky, nebo nebytového prostoru
  • PENB předává prodávající kupujícímu nejdéle při podpisu kupní smlouvy (originál, nebo ověřenou kopii), u pronájmu nejdéle při podpisu nájemní smlouvy
  • PENB se pro samostatné bytové jednotky nebo kanceláře nevystavuje – platí pro ně PENB celé budovy

Kdy NEMUSÍ být PENB vyhotoven

 • Pokud jste vlastníkem rodinného domu, bytové jednotky či kanceláře a na vaší nemovitosti nedochází k žádné změně (prodej, nový pronájem nebo renovace)
 • Budovy s energeticky vztažnou plochou do 50m2
 • Průmyslové budovy se spotřebou do 700GJ/rok.
 • Historické budovy a památníky, objekty určené pro bohoslužby – kostely, mešity, chrámy
 • Nemovitosti určené pro rodinnou rekreaci – chaty a chalupy (pouze v případě, že jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je menší než 25% roční spotřeby energie při celoročním užívání)
 • Při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
 • V případě dědictví, či rozvodu, pokud se nemovitost nebude dále prodávat, či pronajímat (tedy novým vlastníkem zůstává dědic nebo jeden z manželů)

Pokud se prodává samostatný byt nebo kancelář, může se stát, že PENB pro dům nebyl doposud zpracován. V takovém případě je zapotřebí obrátit se na společenství vlastníků jednotek (SVJ), případně na příslušnou správcovskou firmu a PENB si vyžádat. V praxi se ale někdy stává, že SVJ energetický štítek nezařídí – v tomto případě prodávající dokládá přehled spotřeby energie (elektřina, plyn, topení) a plateb za poslední 3 roky. Doporučujeme uložit si i písemnou žádost na SVJ o vydání štítku a jejich případné zamítavé stanovisko.

Při prodeji a pronájmu musí být PENB součástí inzerce. Pokud nebyl doposud průkaz vystaven, uvede se prozatím energetická třída „G“.

PENB musí být předán v originále, či ověřené kopii nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Státní energetická inspekce (SEI) se zaměřuje i na kontrolu, zda PENB byl zpracován – existuje databáze zpracovaných PENB. Průkaz bude vždy vyžadovat od prodávajícího. V případě nesplnění této povinnosti, hrozí vlastníkovi pokuta až do výše 100.000,– Kč, u veřejných budov až do výše 1 mil. Kč,-.

Průkaz energetické náročnosti budovy smí vystavit pouze energetický specialista s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu, zde naleznete jejich seznam: www.mpo-enex.cz/experti. Cena za zpracování průkazu se pohybuje v rozmezí několika tisíc až deseti tisíc, záleží na rozsahu a velikosti posuzované budovy.

Nevíte si rady s PENB nebo nevíte, jaké další povinnosti Vám plynou při prodeji, nebo pronájmu Vaší nemovitosti?

Obraťte se na Bydlení na doporučení s.r.o.

info(@)bydleninadoporuceni.cz

Komentáře