Dešťovka: dotace na dešťovou vodu – Modrá úsporám

dotace dešťovka
Chystáte se na stavbu rodinného domu? Pak jistě víte, že pořízení systému zajišťujícího efektivní hospodaření s dešťovou vodou bude nově již povinností pro většinu novostaveb. A má to jistě svá opodstatnění. Voda patří mezi cenné zdroje, se kterými se rozhodně vyplatí lépe hospodařit. I díky této myšlence vznikl v roce 2017 státní program dotací na dešťovou vodu, o kterém se můžete dozvědět více v následujícím článku. Žádost o dotaci není složitá!

stahnout_button

V našem minulém článku jsme Vás informovali o možnosti čerpat dotaci na renovaci či stavbu domu a na výměnu starého zdroje tepla za nový. Nejedná se však o jediný atraktivní dotační titul, který je v současné době dostupný pro běžné stavitele. Velmi oblíbeným dotačním titulem je i program „Dotace na dešťovou vodu“, za jejímž účelem byla zřízena i speciální www info stránka, kde se potenciální žadatelé mohou dozvědět vše o programu. Hovorově se pro tento projekt mezi obyvateli zažil i název „Modrá úsporám“.

O PROGRAMU DEŠŤOVKA

O co se vlastně jedná? Ve zkratce jde o program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úsporu vody jakožto cenného obnovitelného zdroje. Právě udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech je jedním z hlavních cílů Národního programu Životního prostředí.

Žádosti o dotace dešťovka jsou přijímány na základě výzev a v současné době je nově v běhu výzva s pořadovým číslem 2. První výzva byla spuštěna v dubnu 2017 a ohlas byl nad očekávání veliký. Za jeden den bylo přijato přes 2 200 žádostí. Díky tomu byl příjem žádostí o dotaci velmi rychle ukončen. Celý rozpočet 100 milionů korun, který byl vyčleněn, se podařilo rozdělit velmi rychle. Dalších 340 milionů bylo po sléze přiděleno do výzvy druhé (spuštěné v srpnu 2017), kde v současné době příjem žádostí stále probíhá, a dotaci je tedy možno získat.

Z dotace lze pokrýt až 50 % výdajů na pořízení některého ze tří systémů: zachycení srážkové vody (na zálivku zahrady), zachycení a akumulaci srážkové vody pro splachování WC (a zálivku zahrady), a také na systém využití odpadní vody přes přečištění a k dalšímu využití ve formě vody užitkové.

reklama na blog

VÝHODY POŘÍZENÍ SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY

Proč si vlastně nádrž na dešťovou vodu pořídit? Odpověď je jednoduchá – efektivita a udržitelné hospodaření. V neposlední řadě pak i snížení nákladů na hospodaření s vodou do budoucna.

Dříve bývalo zřízení retenčních nádrží zcela běžnou praxí, od které se časem upustilo. Budování nových studní se stalo také poměrně drahým přežitkem a luxusem. V současné době spotřeba vody v domácnostech dosáhla dle informací společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za rok 2018 hodnoty 90 litrů na osobu denně, což je dlouhodobě alarmující fakt. Průměrná domácnost pak spotřebuje 130 litrů. Rozložení v procentech můžete vidět na přiloženém grafu.

spotřeba vody v domácnostech

Nejen Česká republika, ale zbytek západní Evropy by se měl tedy zabývat otázkou, jak s vodou lépe hospodařit. Není zbytečné splachovat WC pitnou vodou? Pokud se zamyslíte nad touto absurditou, jistě dáte za pravdu, že je potřeba z dlouhodobého hlediska proti takové praktice bojovat. A také proti ostatním stereotypům. Vždyť srážkovou vodou lze nahradit zhruba polovinu spotřeby pitné vody, a to pro všechny vyjmenované činnosti v grafu výše.

Zásadním rozhodnutím pro zvolení systému ekologického řešení hospodaření s vodou by měla pro stavitele být také finanční úspora. Vždyť při současných cenách činí výdaj cca 10 Kč na osobu na den, což v případě čtyřčlenné domácnosti činí zhruba 14 600 Kč/rok. S úsporným řešením tak můžete ušetřit reálně kolem 7 000 ročně. Kromě dobrého pocitu tedy z dlouhodobého hlediska rozhodně také ušetříte. V dnešní době klimatických změn a nepředvídatelnosti počasí si díky systémům zpracování dešťové vody můžete také vytvořit dostatečnou zásobu vody pro období sucha.

Z ekologického pohledu je důležitá také role podzemních vod – je potřeba se zaměřit na obnovu podzemních vod vsakováním.

DOTAČNÍ PODPORA

V druhé výzvě dotačního programu mají možnost majitelé nemovitostí získat dotaci ve výši až 105 000 Kč (a zároveň max 50 % nákladů). Může se jednat jak o domy rodinné, tak i bytové, nebo i rekreační v závislosti na oblasti dotace. Na co všechno se „Modrá úsporám“ vztahuje?

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
  • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
  • Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

Jednorázová výše dotace přitom pro všechny výše uvedené kategorie dosahuje výše 20-60 000 Kč plus 3 500 Kč za každý metr kubický velikosti retenční nádrže (min. velikost nádrže jsou 2 krychlové metry). Dotaci můžete získat na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.

Akumulace srážkové vody pro zálivku

Jedná se o nejfrekventovanější oblast podpory, která je nejčastěji využívána. Dotace v tomto případě dosahuje výše 20 000 Kč plus zmíněných 3 500 Kč za každý m3 obsahu retenční nádrže navíc. Tato dotace se však vztahuje pouze na stávající zástavbu, nikoli na novostavby domů. Dotaci je možno využít i pro rekreační objekt, kde má majitel hlášeno trvalé bydliště.

Podmínkou technického řešení také je, aby retenční okruh nebyl napojen (ani nepřímo) na zdroj pitné vody, musí působit samostatně. Naopak nově byla zrušena podmínka umístění takové retenční nádrže u domu v obci, která je na seznamu suchých obcí, jenž mají problém (byť jen sezónní) se zásobováním pitnou vodou. Podmínkou je také to, aby retenční nádrž akumulovala 100 % spádu střechy (pokud tomu nebrání jiné okolnosti, jinak stačí 50 %).

Při této dotaci není předepsán žádný seznam výrobků, které je nutno použít, přestože je dán seznam doporučených dodavatelů. V případě využití dodavatele je možno z dotace čerpat nejen nákup samotné retenční nádrže, ale také náklady na nutnou úpravu terénu a instalaci nádrže. Je možno si vše zajistit i svépomocí, ale v tom případě není proplacena práce – pouze materiál a případně výdaje na zapůjčení potřebného nářadí a náčiní. Dokonce je možno žádat i o pokrácenou dotaci (oněch 3 500 Kč za m3) na renovaci stávající retenční nádrže, která ztratila svůj účel – například staré jímky.

akumulace srážkové vody

Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

Akumulace srážkové vody pro splachování toalety a zálivku zahrady

Toto řešení je taktéž velice oblíbené, a to proto, že zajišťuje větší úsporu v hospodaření s vodou, a zároveň o tento dotační titul mohou žádat navíc i majitelé novostaveb, nejen majitelé stávajících domů. Oproti první oblasti je možno získat fixní částku o 10 000 Kč vyšší, tedy až 30 000 Kč + navýšení dle kubických metrů nádrže. Naopak oproti první oblasti, na dotaci nedosáhnou tací, kteří mají nemovitost umístěnu mimo seznam tzv. suchých obcí, viz výše.

V případě tohoto řešení musíte doložit souhlas provozovatele kanalizační sítě se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace. Je dobré si jej tedy předjednat hned na startu.

akumulace srážkové vody

Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

Řešení s využitím přečištěných odpadních vod

Jedná se jednoznačně o nejdražší, ale nejvíce úsporné řešení. V rámci tohoto dotačního titulu je možno získat až 60 000 Kč fixně (pro řešení bez využití srážkové vody je to pouze 45 000 Kč) + navýšení (viz výše) + navíc 10 000 Kč na projektovou přípravu, přičemž musí být opět splněno pravidlo maximální dotace (v tomto případě 105 000 Kč) a úhrady nákladů ve výši maximálně 50 %. Tato dotační oblast se opět netýká nemovitostí mimo mapu suchých oblastí.

I v tomto případě budete potřebovat k žádosti doložit předjednaný souhlas provozovatele kanalizační sítě se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace.

přečišťená voda

Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

Jak na žádost o dotaci

Než vůbec zažádáte, je potřeba se nad investicí zamyslet. Návratnost je někdy i desítky let v závislosti na zvoleném řešení. U běžného rodinného domu (novostavba, řešení č. 2) se návratnost pohybuje okolo 20 let, s dotací kolem 10 let. Investici tedy promyslete.

V druhém kroku si sežeňte projektanta. Pokud využijete služeb některé z mnoha společností zabývajících se kompletním zajištěním servisu ohledně žádostí a zpracování žádosti o dotaci, samozřejmě můžete, jen se bude jednat o trochu dražší řešení. U novostaveb zahrňte projekt systému recyklace vody do projektu RD, u stávajícího domu však musíte projekt zajistit extra, stejně jako odborný posudek, který je k žádosti také nutno doložit.

Odborný posudek dešťovka

Posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů řešení. Nejčastěji jej dostanete od dodavatele řešení, anebo případně od autorizovaného projektanta. Vzor odborného posudku je k dispozici na www stránkách projektu a pokud se podíváte, uvidíte, že to není nic složitého.

odborný posudek dešťovka

Zdroj: https://www.dotacedestovka.cz

K žádosti můžete (a někdy musíte) doložit i další dokumenty – samozřejmostí je samotný formulář žádosti, ale může se jednat i o plnou moc majitele domu, případně potvrzení o trvalém pobytu na dané adrese apod.

Podání žádostí poté provedete jednoduše přes formulář na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz. Žádost se dá ale samozřejmě podat i osobně na jednom z 13 pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR v krajích. Ke schválení žádosti pak dochází zpravidla do 3 týdnů. V případě nekompletní žádosti budete mít 30 dní na doplnění.

déšť

A to je vše! Dotace se (stejně jako v případě Zelené úsporám) vyplácí zpětně, přičemž samotný projekt se může datovat až rok před podáním žádosti samotné. Můžete z dotace financovat tedy nejen budoucí projekty, ale i projekty minulé.

stahnout_button

Důležité je po schválení žádosti realizovat uvedené řešení přesně dle projektu a dodatečně poté doložit žádost o čerpání finančních prostředků, fakturu za realizaci díla a doklad o její úhradě (a případně za zhotovení odborného posudku, zapůjčení nářadí apod.), dále soupis provedených prací a dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. V případě řešení číslo 2 nebo 3 musíte také doložit souhlas provozovatele kanalizační sítě se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace.

Další informace k dotaci

Pokud Vás program zaujal a měli byste zájem o dotaci na Vaši rekonstrukci či výstavbu, veškeré potřebné informace jsou k nalezení na webových stránkách programu. Kromě toho probíhají v současné době bezplatné semináře v rámci startu nového programu. Celý plán road show po městech a obcích můžete taktéž nalézt na webových stránkách. Pokud máte tu možnost, je určitě dobré zajít se podívat a doptat se na vše, co Vás osobně zajímá.

Věříme, že ucelený přehled o programu „Dotace na dešťovou vodu“ Vám byl k užitku. V nemovitostech máme přehled, proto se na nás nebojte obrátit s jakoukoli otázkou na téma nemovitostí.

Tým společnosti Bydlení na doporučení, s.r.o.

reklama na blog

Komentáře

Přidat komentář