Nová zelená úsporám [2020]: dotace na zateplení domu a úsporu energií

Nová zelená úsporám 2020Chystáte se v dohledné době zateplovat dům, nebo si pořídit nový kotel, protože ten starý už dosluhuje? S dotačním programem Nová zelená úsporám můžete ušetřit až polovinu nákladů na tyto nemalé investice. Program Zelená úsporám má u nás již mnohaletou tradici, přesto o něm někteří občané stále nevědí, nebo se bojí, že vyjednání dotace by bylo příliš složité. V našem novém článku napovíme, jak na to jednoduše!

stahnout_button

O programu

O co se vlastně jedná? Ve zkratce jde o program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě výzev a v současné době je nově v běhu výzva s pořadovým číslem 3 – Nová zelená úsporám. Za účelem informovanosti žadatelů o celém procesu byly vytvořeny i speciální webové stránky, kde je možno dohledat většinu podstatných informací.

Celý projekt je od svého počátku zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů, úsporné využití energií a výstavbu nízkoenergetického bydlení. V současné době dotaci mohou získat ti, kteří chtějí renovovat, nebo ti, kteří chtějí vyměnit starý zdroj tepla za nový.

V minulosti byly limity čerpání pokaždé jiné, v rámci nové výzvy je možno zažádat o dotaci ve výši až 550 000 Kč. Jedná se až o polovinu reálných nákladů na realizaci projektů. Ještě je dobré zmínit, že výše průměrné dotace od počátku se pohybuje kolem hranice 250 000 Kč.

reklama na blog

V minulosti bylo čerpáno z programu Zelená úsporám několik miliard Kč. První výzva byla zveřejněna v roce 2013, v roce 2014 byla po vyčerpání prostředků první výzvy pro veliký úspěch vyhlášena výzva druhá (právě „Nová zelená úsporám“). Přehled o poskytnutých dotacích první výzvy (včetně jmen a vyplacené částky) si můžete udělat ve veřejném seznamu zveřejněném Ministerstvem životního prostředí. Program je úspěšný a zaběhnutý za několik let natolik, že v roce 2017 dosáhla alokace 1,6 miliardy a v roce 2018 cca 1,8 miliardy Kč. Peníze do programu přitom plynou z výdeje emisních povolenek. Tyto příjmy si rozdělují 50:50 právě resort životního prostředí a resort průmyslu. Potenciálně mohla alokace v rámci programu Zelená úsporám dosáhnout až 12 miliard Kč, v letošním roce však program potká několik změn – mimo jiné i pravděpodobně omezení čerpání na max. 2 miliardy Kč, nicméně tato varianta škrtu ve státním rozpočtu zatím schválena definitivně není.

Snížení prostředků alokovaných do 3. výzvy v rámci programu Nová zelená úsporám 2019 (dále jen „NZÚ“) znamená to, že prostředky nemusí jednoduše stačit pro všechny. V minulosti se však tak veliké peníze nikdy nevyčerpaly. NZÚ přináší s rokem 2019 i pozitivní změny. Například je širší okruh stavebníků, kteří mají nárok na prostředky z výzvy. Nově se bude program totiž týkat i energeticky úsporných rekonstrukcí domů svépomocí či nízkoenergetických novostaveb s rekuperační jednotkou. Dá se tedy předpokládat, že žádostí v rámci programu bude zhruba o desítku procent více, a tak nemusí alokované 2 miliardy stačit. Nezoufejte! Času máte zatím dost! Formálně až do 21.12.2021.

Program navíc přichází s jednoduššími podmínky žádostí i čerpání, takže někteří strašáci, kteří se objevili na začátku před lety, již nejsou překážkou. O tom by Vás mělo přesvědčit i motivační video programu. Dále se můžete pro ilustraci podívat i na mapu podpořených projektů, kterých je tisíce…

mapa podpořených projektů

Na co vše se dá využít Nová zelená úsporám a jaké jsou podmínky?

Nový program dotace Zelená úsporám je atraktivnější také po stránce obsahové – seznam úkonů, na které je možno dotaci čerpat (oproti letům minulým) je širší. Dovolujeme si Vám v několika bodech shrnout v jednotlivých podkategoriích, na co vše je možno dotaci čerpat v jednotlivých kategoriích v oblasti rodinných domů. Zároveň také uvádíme to nejzbytnější, včetně částek, které je možno v jednotlivých kategoriích získat. Veškeré podrobnější podmínky programu je možno dohledat v Závazných pokynech pro žadatele – RD.

Rozšíření dotačních titulů se dotýká např. i „zelených střech“. Aby nebylo pochyb, co taková zelená střecha znamená, raději si pojem vysvětleme. Jedná se o částečné anebo úplné pokrytí střechy půdou s trávou, či jinými vhodnými rostlinami. Hlavní výhodou (kromě estetiky samozřejmě) je, že zabraňují přehřívání střechy, zpomalují odtok dešťové vody a fungují také jako tepelná izolace. V zimě pomáhají snižovat energii pro vytápění, v létě spotřebu elektřiny pro klimatizaci.

zelena-strecha

Kategorie: „Rodinné domy – zateplení“

Dotace na zateplení domu je poskytována na:

 • zateplení fasády domu (obvodových stěn), střechy, stropů, podlah,
 • výměna oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • vybudování „zelené střechy“,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • příspěvek na venkovní rolety a žaluzie (venkovní stínicí technika generující další úspory),
 • pro rekonstrukce svépomocí (do nedávna pouze dodavatelsky přes spolupracující firmy), kde můžete obsáhnout náklady nejen na materiál, ale i na zapůjčení nezbytného nářadí a nezbytný technický dozor (platí pro renovace od 1. září 2018),
 • nově možnost čerpat dotaci pouze na částečné úpravy, případně postupně v případě etapizovaného projektu rekonstrukce.
 • Je dán i Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.

Není striktně dáno, s jakými materiály musíte při rekonstrukci či výstavbě pracovat, důležitý je výsledek, respektive celková energetická náročnost hotového domu po rekonstrukci. Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory dále dělí na čtyři podoblasti: A.0, A.1, A.2 a A.3. Tabulka energetických parametrů budovy, které musí být splněny k výplatě peněz ve výše zmíněných kategoriích, je zveřejněna taktéž na stránkách programu. Orientační výši dotace na zateplení domu je možno si propočítat na online kalkulačce.

A kolik můžete při rekonstrukci domu získat? Až zmíněných 550 000 Kč v závislosti na energetické úspoře, které Vaše řešení rekonstrukce bude generovat. Kromě samotného zateplení a výměny oken je možno čerpat prostředky ve výši až 800 Kč/m2 na výstavbu „zelené střechy“, až 15 000 Kč na využití tepla z odpadních vod, až 500-1000 Kč/m2 venkovní stínicí techniky (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) dle zvoleného řešení (ruční/automatická), až 25 000 Kč na zpracování odborného posudku a technický dozor.

Zvýhodněni také budete, pokud jste žadateli v preferovaných krajích (kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský), kde je potřeba řešení energetické otázky palčivější, nebo pokud budete rekonstruovat památkově chráněný objekt.

V rámci této kategorie mohou žádat jak vlastníci, tak i stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby). Stavebník tedy nemusí vlastnit pozemek pod nemovitostí, kterou rekonstruuje. Žadatelem musí být vždy vlastník rodinného domu. V případě spoluvlastnictví tedy musí figurovat na žádosti všechny zúčastněné osoby, přičemž žádost se podává již nově výhradně online. Mějte přitom na paměti, že žádost je možno vyplnit zpětně až do dvou let po rekonstrukci, nebo naopak v případě schválení plánované rekonstrukce musí dojít do dvou let od rozhodnutí o přidělení dotace na zateplení domu.

Kategorie: „Rodinné domy – výstavba“

Dotace je poskytována na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu „zelené střechy“,
 • využití tepla z odpadních vod.

V rámci této kategorie je opět možno čerpat až do výše 50 % vynaložených nákladů, a to ve výši až 150 000 Kč, 300 000 Kč a 450 000 Kč v závislosti na energetické úspoře zvoleného řešení. Je tedy dobré se dobře rozmyslet, zdali se v počátku dražší řešení do budoucna přeci jen nevyplatí. Na ta nejúspornější řešení představující dozajista mnohaletou investici, je možno čerpat až zmíněných 450 000 Kč. Tabulka energetických parametrů budovy, které musí být splněny k výplatě peněz ve výše zmíněných kategoriích, je zveřejněna taktéž na stránkách programu.

A kolik můžete čerpat prostředků v jednotlivých kategoriích? Jak bylo uvedeno výše, na celkovou realizaci je možno čerpat u novostaveb až 450 000 Kč. Dále je možno čerpat dotaci na výstavbu zelené střechy – až 800 Kč/m2 půdorysné plochy. Na využití tepla z odpadních vod lze čerpat částku až 15 000 Kč. Na zpracování odborného posudku dostanete částku až 35 000 Kč. Doporučeno je využívat materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III při výstavbě, zajišťujících energetickou úsporu provozu rodinného domu.

Zvýhodněni opět budete, pokud jste žadateli v preferovaných krajích (kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský), kde je potřeba řešení energetické otázky palčivější.

I v rámci této kategorie Nové zelené úsporám mohou žádat vlastníci rodinných domů, tak i stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby). Podmínkou ovšem je, že musí být prvním vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. U obnovitelných zdrojů platí, že instalaci musí vždy provádět odborník s příslušným oprávněním, nikoli stavebník sám. Dotační titul se týká pouze domů se zastavěnou plochou do 350 metrů a opět platí, že je možno žádat až 2 roky zpětně, a to i na nezkolaudovaný dům. V případě prvotní žádosti o dotaci však platí, že je možno realizovat závazná opatření v žádosti až do tří let od rozhodnutí o přidělení dotace.

Kategorie „Rodinné domy – zdroje energie“

Nakonec nezapomeňme ještě na možnost dotace na nový zdroj energie v domě. Dotaci je možno opět čerpat až do výše 50 % celkových nákladů s tím, že je možno dosáhnout až na částku 350 000 Kč dle zvoleného řešení. Tabulka fixních dotací je k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám, přičemž opět platí, že více úsporná řešení znamenají vyšší dotační podporu.

A jaké částky je možno získat? Upozorňujeme, že na výměnu kotle v rámci Zelené úsporám mohou čerpat pouze Právnické osoby, fyzické osoby musí využít žádosti v rámci kotlíkových dotací, kde výzva (zřejmě poslední) také právě běží. V rámci kotlíkových dotací je možno získat v kombinaci s NZÚ až 20 tis. Kč jako dotační bonus, a navíc výhodnější dotaci ve výši až 80 % výdajů (max 120 000 Kč) na výměnu kotle s ručním přikládáním za ekologické řešení (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel).

Dotace je poskytována v částkách:

 • 35 000/50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy dle zvoleného řešení (viz tabulka výše),
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla.
 • 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod

Dotaci je možno získat na uvedené typy zdroje tepla v tabulce:

Kromě výše uvedeného je možno dotaci čerpat doplňkově také na efektivní rozšíření stávajícího solárního systému, na využití tepla z odpadních vod a odborný posudek obdobně, jako u zmíněných dvou dalších kategorií. Vlastník domu (žadatel) může podat žádost i zpětně, a to max. 1 rok od realizace. V případě schválení dotačního titulu na novou realizaci má k dispozici 2 roky času na uplatnění schváleného řešení.

Jak na podání žádosti a výplatu prostředků?

Jak bylo uvedeno výše, žádosti jsou v současné době přijímány online na webových stránkách k tomu určených (potřebujete k tomu elektronický podpis), a to po registraci Vás jako majitele nemovitosti (žadatele). Je možno využít i zaslání žádosti na adresu (není preferováno), nebo si nechat na Czechpoint převést písemnou žádost do ověřeného elektronického formátu, a ten poté odeslat.

Samozřejmě můžete při podání žádosti využít i některého ze zprostředkovatelů (za úplatu), pokud chcete ušetřit čas, ale v opačném případě to jistě zvládnete i sami.

K podání žádosti budete potřebovat mimo jiné i odborný posudek od autorizovaného projektanta, který vytvoří projektovou dokumentaci, která bude sloužit jako první část posudku. V druhé části je nutno doložit zhodnocení energetické náročnosti budovy, které musí vyhotovit oprávněný energetický specialista. Tyto dvě části posudku (jako nezbytné přílohy žádosti) samozřejmě budou něco stát (řádově i několik desítek tisíc Kč u většího projektu) a zaberou čas. Kromě toho specialisté při větších městech mívají opravdu plný diář a dlouhé čekací lhůty. Objednejte si jejich služby tedy za včasu. Kromě odborného posudku bude nutno dodat i krycí list technických parametrů, který by měl dodat zpracovatel.

Ke schválení žádosti o dotaci dochází zpravidla ve lhůtě 6 týdnů od podání, nemusíte tedy dlouho čekat.

Špatnou zprávou pro investory však může být, že k proplacení dotačních titulů dochází zpětně. S náklady na výstavbu či renovaci musíte vždy počítat z „vlastní kapsy“. Ke schválené žádostí musíte navíc doložit opravdu vše potřebné, aby byla finálně schválena a k vyplacení prostředků následně došlo.

stahnout_button

Kde čerpat informace?

Pokud Vás program zaujal a měli byste zájem o dotaci na Vaši rekonstrukci či výstavbu, veškeré potřebné informace jsou k nalezení na webových stránkách programu.

Věříme, že ucelený přehled o programu Nová zelená úsporám Vám byl k užitku. 

Nemovitosti jsou naše radost, jsme tu pro Vás.

Tým společnosti Bydlení na doporučení, s.r.o.

reklama na blog

Komentáře

Přidat komentář