Daň z nemovitosti – leden 2020

Nezapomeňte podat daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí – termín se blíží!

daně
Pokud jste již daň z nemovitých věcí někdy platili, jistě víte, že se blíží termín pro podání daňových přiznání. Přinášíme Vám základní informace k této daňové problematice.

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání podává ten, kdo nabyl v roce 2019 jakýkoli pozemek, stavbu, bytový nebo nebytový prostor. Nezáleží přitom na tom, jakým způsobem (dar, dědictví, koupě, převod z družstevního vlastnictví apod.).
stahnout_button

Daňové přiznání také musíte podat, pokud jste změnili původní výměru vlastněného pozemku, nebo druh nemovitosti/pozemku. V praxi například tedy tehdy, pokud jste zbourali nebo přistavili část domu, zděnou garáž, terasu. Nebo například v případě, kdy jste postavili dům a z orné půdy se tak stala stavební parcela.

Pokud již nějakou jinou nemovitost vlastníte a během roku 2019 Vám k ní přibyla další (případně i ubyla, nebo se změnily její dispozice), pak jste povinni podat tzv. dílčí daňové přiznání.

Rozhodné datum ve všech výše uvedených případech je 1.1.2020. Kdo je k tomuto datu veden jako vlastník nemovité věci, ten platí pro rok 2020 daň z nemovitých věcí. Daň se platí vždy na celý rok dopředu.

Kdo daňové přiznání podávat nemusí?

Ten, kdo nabyl vlastnického práva podléhající dani 2.1.2020 a později – za platbu je odpovědný předchozí vlastník.
reklama na blog

Daňové přiznání nemusí podávat ani ten, kdo již daňové přiznání v minulých letech podal, počet nemovitostí a jejich dispozice a stav zůstal stejný – bez změny dispozic, výměry či vlastníka.

Do kdy se daňové přiznání podává?

Daňové přiznání je nutno podat nejpozději 31.1.2020 (pátek). Pokud byste náhodou daný termín nestihli, můžete tak učinit ještě dalších 5 pracovních dnů bez penalizace. Finanční úřady jsou v tomto shovívavé. Po tomto termínu Vám již sankce ze strany finančního úřadu hrozí.

Pokud změna na nemovitosti/pozemku proběhla v roce 2019, ale zápis této změny se na katastrálním úřadě uskutečnil až letos, stačí daňové přiznání podat do 3 měsíců od zapsání na KÚ.

Určitě doporučujeme s podáním na finančním úřadě neváhat. Pokud přijdete na začátku ledna, máte možnost domluvit si schůzku s příslušným úředníkem, který Vám s vyplněním formulářů a výpočtem daně pomůže. Na začátku ledna by měl mít ještě časovou kapacitu po předchozí domluvě. Pokud máte ve vyplňování praxi a dopátrat se správného výpočtu Vám nedělá problém, samozřejmě máte možnost vyplnit daňové přiznání sám a pouze odevzdat na podatelně.

Platbu daně můžete provést rovnou po podání daňového přiznání na příslušný bankovní účet, splatnost je však až během května 2020.

Jak daňové přiznání podat?

Máte několik možností, jak podat daňové přiznání:

  • Osobně na příslušném FÚ,
  • Poštou – platné je datum doručení, nikoliv podání (stejně to platí při podání na jiném FÚ, který daňové přiznání na místně příslušný FÚ přepošle vnitřní poštou),
  • Datovou schránkou musí daňové přiznání podat ti, jež ji mají zpřístupněnou (výjimkou je dílčí daňové přiznání, které lze podat pouze osobně na příslušném FÚ). Lze využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ta Vám zaručí správnost vyplněného formuláře.

A jak je to s platbou?

Daň je splatná 31.5.2020 na základě složenky, kterou Vám zašle přímo finanční úřad. Stát by se tak mělo koncem dubna/začátkem května – a to v případě, že nemáte domluvenu elektronickou komunikaci. V takovém případě Vám přijdou údaje k platbě do domluvené emailové schránky.

V případě, že jste daň uhradili rovnou po podání daňového přiznání (i to je možné) a po kontrole ze strany finančního úřadu nedošlo k žádné korekci (daň jste si vypočítali správně a tu také zaplatili), pak Vám již složenka nepřijde. Dorazí automaticky až příští rok, pokud nedojde k žádné změně na nemovitosti.

Při částce daně vyšší než 5tis. Kč lze zaplatit na dvě splátky. První splátka je splatná k 31.5.2020, druhá pak k 30.11.2020.
stahnout_button

Platit lze hotově na pokladně Finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo přes SIPO (vyplňte formulář Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO).

Pokud vás problematika daní zajímá, přečtěte si tento článek, kde najdete všechny potřebné informace https://bydleninadoporuceni.cz/dane-pri-prodeji-nemovitosti.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@bydleninadoporuceni.cz

reklama na blog

Komentáře

Přidat komentář