Rozdíl mezi pronájmem a podnájmem

Ohledně pojmů „pronájem“ a „podnájem“ koluje mezi lidmi spousta mýtů. Někteří je vydávají za jedno a totéž, jiní si myslí, že o podnájem se jedná pouze tehdy, pokud se rozhodnete pronajmout jeden samostatný pokoj v nemovitosti. Rozdíly tu ale zcela jistě jsou a jsou zásadní. Například podnájemník má daleko menší práva než-li nájemník.

Co je to pronájem?

Pronájem je smluvní vztah mezi vlastníkem nemovitosti (pronajímatelem) a nájemcem (nájemníkem). Pronajímatel uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu, a tak vzniká nájem nemovitosti a z něj plynoucí povinnosti, jako například hradit drobné opravy (psali jsme o tom zde: Opravy v bytě – peněženka pronajímatele versus nájemníka). Vztah těchto dvou stran upravuje občanský zákoník včetně otázek, za jakých okolností lze dát nájemci výpověď (např. pro neplacení nájmu) nebo kdy se může změnit cena nájmu. Nájemní smlouvu nelze náhle ukončit bez udání důvodu!

Co je to podnájem?

Podnájem je též smluvní vztah, ovšem tentokrát mezi nájemcem a podnájemcem (podnájemníkem), kdy nájemce přenechává k užívání podnájemníkovi nemovitost nebo její část. K podnájmu může dojít i bez souhlasu vlastníka nemovitosti a to tehdy, pokud je nájemce hlášen v dané nemovitosti k trvalému pobytu a pokud mu to nájemní smlouva výslovně nezakazuje. Pozor ovšem: doba trvání podnájmu je přímo závislá na době trvání nájmu – zanikne-li nájemní smlouva, i podnájemník se musí stěhovat z nemovitosti pryč a nemá právo na náhradní podnájem. Smlouvu o podnájmu lze také vypovědět bez udání důvodu a nevztahuje se na něj ochrana nájemního bydlení dle občanského zákoníku.

Co je ještě důležité vědět?

Není povinností vlastníka nemovitosti umožnit podnájem, pozor ovšem na lhůtu pro udělení souhlasu: pokud si nájemník písemně zažádá o umožnění podnájmu a nájemní smlouva neobsahuje klauzuli, která by se podnájmem přímo zabývala, musí vlastník svůj případný nesouhlas vyjádřit opět písemně, a to nejpozději do jednoho měsíce. Pokud tak neučiní, má se za to, že vlastník nemovitosti s podnájmem souhlasí. Zároveň pokud nájemce pronajme nemovitost dál podnájemci i přes zákaz vlastníka, hrubě tím porušuje své povinnosti, což může vést k ukončení nájemní smlouvy a vystěhování do třech měsíců.

Dále je v podnájemní smlouvě možné zakázat například podnikat nebo přítomnost zvířat, což v nájemní smlouvě není možné.

Vše výše uvedené platí pro osobní vlastnictví nemovitosti, nikoli pro družstevní.

 

Nevíte si rady, jak bezpečně pronajmout svou nemovitost? Nebojte se říct si o radu u Bydlení na doporučení.

info(@)bydleninadoporuceni.cz

Komentáře