Investice do zlata

Zlato jako chytrá investice v nejistých časech. Investiční zlato je jistotou, které si uchovává svou hodnotu již po celou dobu lidských dějin. Proto ho také nazýváme bezpečným přístavem. Touto formou investice se v současnosti investoři zajišťují především proti kolapsu měny či rostoucí inflaci.investiční zlato - cihla

Investicí rozumíme naše současně vynaložené prostředky, od kterých v budoucnosti očekáváme určitý výnos.  Přesná definice pak zní, že „investice představuje souhrn peněžních prostředků, které byly investorem vynaloženy z toho důvodu, aby v budoucnu došlo k jejich skutečnému zhodnocení a ke splnění očekávání dosáhnout budoucího výnosu“.

Jak investovat do zlata

Investování do této vzácné komodity můžeme rozdělit na dvě samostatné kapitoly. První možností a také více atraktivnější je nakupování fyzického zlata investičního v podobě zlatých slitků či investičních mincí. Druhou možností je obchodování zlata na burzách – tedy spekulace na růst a pokles ceny.

Pokud se rozhodnete pro fyzické zlato, rozhodně si vyberte takovou společnost, která vám garantuje zpětný odkud, v případě, když fyzického zlato budete chtít prodat. Také je třeba si dát pozor, abyste nenakoupili zbytečně draho, je dobré pravidelně sledovat cenu prodejní, výkupní a aktuální tržní cenu zlata.

stahnout_button

Nákup fyzického zlata

Prvním a nejdůležitějším krokem je, vybrat si vhodného prodejce. V současnosti na trhu funguje nespočet společností, které fyzické zlato prodávají. Nepleťte si však prodejce a rafinérii. Rafinérie je společnost, která slitky pouze vyrábí, ale neprodává je.

Pravděpodobně tak na zlatu, které si zakoupíte bude vyryta jiná společnosti, než které zlato platíte. V České republice jsou např. jedněmi z největších prodejců fyzického zlata Česká mincovna, Golden Gate či Zlaťáky.

Obchodování zlata na burze

Tato forma obchodování není pro začátečníky! Zlato lze nakupovat a prodávat přes řadu různých investiční instrumentů jako jsou například futures, opce, ETF atd. Každému z nich je třeba alespoň v základech porozumět. Každý investiční instrument má totiž jiné parametry, jinou výnosnost, jiná rizika a specifika.

Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami.

spůsob jak invetovat do zlata - burza

 

Investiční zlato

Investiční fyzicky alokované zlato je dlouhodobě vysoce ceněným finančním aktivem. Když byl v roce 1971 zrušen Bretton Woodský systém, tak sice zlato částečně ztratilo svoji roli jako platidlo, ale i přesto je v současnosti stále považováno za významného nositele a uchovatele hodnoty.

Z historického hlediska tento cenný kov začalo lidstvo používat jako platidlo už kolem roku 700 před naším letopočtem. Zlato má své určité zvláštní vlastnosti, a to především jeho značnou měrnou hmotnost (je přibližně třikrát těžší než železo), chemickou odolnost a v neposlední řadě též mimořádnou kujnost, tažnost a výbornou elektrickou vodivost.

Přes všechny tyto své unikátní vlastnosti zlato stále není považováno za příliš významný průmyslový kov, nicméně nejvíce se ho používá především k výrobě šperků. Investiční čili fyzické zlato je charakteristické svými rysy a musí splňovat určité mezinárodně uznávané standardy, jimiž jsou především, podoba, ryzost, hmotnost, producent a garance kvality.

 1. Podoba (tvar) – jedná se zejména o investiční zlaté slitky balené nejčastěji v zataveném průhledném obalu, který obsahuje rovněž jejich certifikát osvědčující původ a pravost, případně se může ještě jednat o zlaté cihly či mince, které nemají sice příliš významnou sběratelskou hodnotu, ale jsou za to velice likvidní.
 2. Ryzost – udává poměr zlata a neušlechtilých složek. U zlatých slitků se obvykle jedná o ryzost 999,9/1000, což představuje 24 karátové neboli takzvané ryzí zlato. U zlatých mincí bývají povoleny určité limitované příměsi jiného kovu. V Evropské unii musí mít zlaté investiční slitky ryzost nejméně  995 tisícin, zlaté investiční mince 900 tisícin.
 3. Hmotnost – zlaté investiční slitky se běžně označují v trojských uncích. Jedna trojská unce je 31,1034807 gramů. Jejich standardní, nejčastější používané váhy bývají 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 1oz.
 4. Producenti (rafinéři) investičního zlata musí disponovat certifikátem udělovaným „London Bullion Market Association“.
 5. Garance kvality – i ty nejmenší zlaté investiční slitky by měly obsahovat následující základní znaky: uvedení výrobce – jeho registrované razítko, údaj o ryzosti (u šperků slouží k tomuto účelu tzv. punc), uvedení váhy a unikátní identifikační číslo. Navíc „London Bullion Market Association“ zavedla celosvětově uznávanou ochrannou známku tzv. Londýnský standard. Pokud jej slitek splňuje, tak k němu už výrobce nemusí přikládat certifikát.

ukázka investičního zlata

Vedle zlatých investičních mincí bývají také ražené i mince sběratelské. Tyto mince bývají podstatně dražší, než klasické investiční mince a jejich hodnota časem postupně roste. Tyto sběratelské mince nemusejí striktně splňovat všechna výše uvedená kritéria investičních mincí.

Bývají charakteristické svým detailním provedením, luxusním balením, originálními motivy, vydávaných často v různých, tematicky zaměřených edicích.

Fyzické osoby kupují fyzické zlato nejčastěji za účelem ochrany svého majetku před inflací, nebo si ho pořizují jako pojistku pro nečekané životní události. Většinou se u nich jedná o méně rizikovou investici (konzervativní investici), uskutečněnou spíše než za účelem dosažení zisku, tak jako formou zajištění reálného majetku.

Lidé ovšem často nakupují a udržují fyzické zlato i z jiných důvodů. V současnosti např. ze strachu, že se současný ekonomický systém zhroutí a pouze fyzické zlato si uchová svoji hodnotu. Dalšími důvody pak bývá snaha o uschování vlastního majetku např. před exekutory a státními orgány.

Důležité je také správně uskladnit fyzické zlato. Nejlepším opatřením pro uskladnění je jednoznačně trezor. Tato možnost uschování se nabízí i v celé řadě obchodním bank. Samozřejmě za tyto služby si účtují obchodní banky určitý poplatek.

A jak je to s daněním

Zlato ve většině států nepodléhá dani z přidané hodnoty. Výjimkou není ani Evropská unie, včetně České republiky (dle zákona č. 235/2004 Sb. § 92 zákona o dani z přidané hodnoty).

investice do zlata - zlaté cihly

Investiční stříbro

Stříbro je na rozdíl od zlata významným průmyslovým kovem. Zhruba 85 % celosvětové spotřeby stříbra připadá právě na průmysl. Ačkoliv se o stříbře nemluví tolik jako o zlatu, jeho potenciál je významně vyšší. Z toho vyplývá, že na investiční poptávku zbývá pouhých 15 % celosvětové produkce.

Poptávka po něm a tím i jeho cena většinou kolísá v souladu s ekonomickým vývojem. Stříbro je většinou získáváno jako vedlejší produkt při těžbě jiných průmyslových kovů (zinku, olova, mědi), přičemž stříbrné doly existují velice vzácně. Z toho důvodu nelze jednoduše zvýšit jeho těžbu, která dlouhodobě zaostává za spotřebou.

Z těchto skutečností vyplývá, že pokles těžby základních kovů způsobuje současně i pokles produkce stříbra, což následně ovlivňuje jeho tržní cenu, která se zvyšuje. Z historického hlediska bývalo stříbro přibližně 15krát levnější než zlato. V současnosti je ale oproti zlatu přibližně 77krát levnější.

Stříbrné slitky (resp. cihly) se vyrábějí v různých hmotnostech. Jejich velikosti jsou ve srovnání se zlatem větší a bývají odstupňovány buď v trojských uncích ve velikostech 1 oz, 10 oz, 100 oz, 1000 oz, nebo v gramech 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg. Vedle slitků jsou samozřejmě rozšířené i investiční mince.

Jako poměrně významný indikátor porovnávající cenu zlata a stříbra se historicky používá tzv. „Gold Silver Ratio“, neboli poměr ceny zlata a stříbra. Ukazuje kolik trojských uncí trojských uncí stříbra lze v daném okamžiku koupit za jednu trojskou unci zlata.

Jak je to s daněním v případě nákupu stříbra

Podstatnou roli hraje i zdanění, kterému prodej stříbra na rozdíl od zlata ve většině zemí podléhá. Toto zdanění platí rovněž pro Evropskou unii i pro Českou republiku. Investiční stříbro v České republice podléhá 21 % sazbě DPH.

Trh drahých kovů

Za nejdůležitější trhy drahých kovů jsou považovány zejména trhy zlata a stříbra, přičemž sem bývají zahrnovány i jiné drahé kovy jako je například platina, paladium nebo kobalt. Jde o vzácné, množstevně omezené kovy, jež nelze natisknout. Drahé kovy lze charakterizovat jako dlouhodobě stále, vysoce ceněné vybrané druhy komodit obsahující v malých objemech značnou hodnotu čili se jeví pro investory velice lákavými. Co se týká způsobu jejich obchodování, vedle individuálně uzavíraných smluvních obchodů bývají některé druhy obchodovány též burzovně, k čemuž jsou účelově vytvářeny příslušně komoditní burzy.

Zlato a stříbro jsou jedinečným uchovatelem hodnoty, ochranou peněz před inflací. Mají totiž svou vnitřní hodnotu, což dokazuje jejich více než tisíciletá historie. V určité fázi ekonomického cyklu jsou drahé kovy výborným prostředkem pro vysoce nad inflační zhodnocení peněz. Drahé kovy se vyznačují vysokou stabilitou a zhodnocením. Dále mají jedinečnou likviditu v řádu hodin, maximálně dnů. Jsou anonymní, čili není žádná povinnost registrovat či evidovat kupce drahých kovů. Drahé kovy nemají národnost, takže je možné je zpeněžit kdekoli po celém světě.

Spoření do zlata

Drahé kovy doporučují téměř všichni ekonomové jako trvalou jistotu v rozbouřených vodách finančních trhů. Spoření zlatých a stříbrných slitků je jednou z nejbezpečnějších možností, ochraňují totiž Vaše peníze před znehodnocením inflací. Ve svém majetkovém portfoliu by je měl mít každý z nás.

Málokdo má však statisíce korun na jejich jednorázový nákup. Proto existuje možnost spoření pro každého. Tato postupná investice je velmi zajímavou možností, jak si například našetřit na stáří, nebo zabezpečit sebe a své děti.

Spoření je určeno lidem, kteří chtějí smysluplně spořit, věří tradičním hodnotám, mají svůj majetek pod kontrolou a chtějí si zachovat životní úroveň i v důchodu. Na trhu se objevuje pár společností, které se právě tímto druhem spoření zabývají.

spoření do zlata - zlaté prasátko

Pravidelné investování do zlata

Jak takové investování probíhá? Podívejte se na celou řadu výhod pravidelného investování.

 • Spořit můžete již od 500 Kč měsíčně – zasílání pravidelných plateb dle

Vašich možností (měsíčně, čtvrtletně)

 • Sami si určíte cílovou částku, kterou byste chtěli do budoucna naspořit např. 1 000 000 Kč
 • S každým slitkem se ihned stáváte majitelem fyzického kovu za aktuální cenu
 • Jakmile naspoříte vybraný slitek, fyzicky jej dostáváte do ruky
 • Následně spoříte do dalšího slitku
 • Slitek můžete kdykoliv odprodat (vysoká likvidita max. 48 hodin – záleží u jaké společnosti spoříte)
 • Spoření lze kdykoliv navýšit nebo vynechat bez sankcí
 • Možnost klientské zóny, kde máte absolutní přehled o svém spoření
 • Informační servis

Jednorázové investování do zlata

Jednorázový nákup investičních cenných kovů je vhodný pro někoho, kdo má dostatek okamžitých finančních prostředků a zároveň chce u těchto volných prostředků zachovat jejich kupní sílu. V tomto případě je vhodné se na tuto investice dopředu připravit a pravidelně tak sledovat vývoj ceny zlata. Zlato je však výhodnější nakupovat spíše pravidelným investováním.

Diverzifikace rizik

Diverzifikace obecně spočívá v rozdělování tzn. že se investor nespoléhá jen na jeden jediný investiční produkt ale své peníze alokuje (rozděluje) do jednotlivých aktiv. Pokud jedna oblast zažije turbulence, ostatní by ji měli vyvážit. Zda-li se tedy rozhodnete pro zlaté investice nesázejte vše na jednu kartu, ale alokujte své finanční prostředky do více finančních aktiv. Do zlata se všeobecně doporučuje uložit 15-20% svého finančního majetku.

Zlato jako ochrana před inflací

Inflaci bychom mohli přirovnat k motoru ekonomického růstu. Všeobecně inflace znamená růst cenové hladiny. Jak už bylo v článku zmíněno, zlato je uchovatel své hodnoty a chrání nás tak před rostoucí inflací. V současnosti pociťuje růst inflace každý z nás.

Historicky se inflace dlouhodobě držela na přibližně 2 % nicméně s přicházející coronavirovou krizí se velice rychle vyšplhala nahoru a v současnosti se pohybuje něco málo přes 3 %. Kdo správně neinvestoval a své finance nechává ležet na běžném účtě nebo je drží doma v hotovosti bohužel prodělává a jeho peníze tak ztrácí na své hodnotě.

Zlato reaguje protiinflačně a je dnes považováno za nejsilnější protiinflační prostředek. Nebude vám sice průběžně přinášet vysoké výnosy, avšak uchová hodnotu vašeho majetku. Což je v době rostoucí inflace to nejdůležitější.

Investice do zlata 2021

Krizový rok 2020, kdy vlivem ekonomických opatření ve světě a krize spojené s nástupem koronaviru cena zlata poprvé v historii překonala hranici dvou tisíc dolarů za troyskou unci. Rekord nastal v srpnu, kdy se vyšplhala na závratných 2075 dolarů.

Začátek letošního roku 2021 byl ve znamení poklesu, který lze chápat jako výsledek snahy o vyrovnání rozbouřeného trhu, kdy například Spojené státy zvýšily výnosy svých dluhopisů, což poskytlo investorům zajímavou alternativu k investicím. Mnozí investoři se po loňském prolomení rekordní hodnoty drahého kovu uchylovali k prodejům, což cenu rovněž snížilo.

stahnout_button

Vyplatí se investování do zlata

Aktuální cena zlata tak oproti rekordnímu loňskému roku klesá a v posledních měsících se pohybuje v rozmezí 1 700 až 1 900 dolarů za troyskou unci, což napovídá tomu, že do zlata se spíše vyplácí investovat pravidelně a dlouhodobě.

Zlato a stříbro jsou tzv. protikrizovou a protiinflační investicí, proto je také často nazývají „bezpečným přístavem“. Investice do drahých kovů poskytuje dlouhodobou ochranu majetku a ve vašem portfoliu funguje jako pojistka.

V případě vysoké inflace nebo geopolitických a ekonomických nestabilit prudce roste a může přinést i vysoký výnos. Podle aktuálních průzkumů „Barometr obliby spoření“ je spoření do zlata a stříbra u Čechů stále více populárnější a jde dokonce o jeden z nejoblíbenějších produktů, často označovaný jako trend dnešní doby.

zlaté cihly

Komentáře

Přidat komentář