Zateplení domu

zateplení domu - střechy

Zateplení domu by se dalo přirovnat k pomyslnému kabátku, který ve špatném počasí chrání tělo před nevolí klimatických podmínek a nesmyslně nevypouští tepelnou energii ven. Nezapomínejme ale, že zateplení se týká nejen zdiva, konkrétně fasády, ale i střechy. Tou při nevhodném nebo žádném zateplení utíkají peníze i teplo. Pokud zateplíme vnitřek, nesmíme opomíjet zateplení podlah, které je také důležité. Je to jednoduché ve slovech, těžší v praxi.

Začneme ale tedy úplně od začátku. Každý dům má svůj kabátek. Ať už je s větším zateplením nebo je to podzimní, tedy méně zateplený dům. Je zcela jasné, že postupem času se mění metody a způsoby zateplení. Díky tomu, že jde stavebnictví a zdokonalování bydlení neustále kupředu, mění se i standardy velmi rychle.

stahnout_button

To, co bylo před třiceti roky vyhovující a každý si pochvaloval, je dnes nedostačující ba naopak nevhodné. U starších domů se dokonce můžete setkat s nulovou izolací, která jak jinak než chybí. Naši předci přece jen nemysleli tak dopředu a spokojili se i se smíšeným zdivem (kombinace kamene a cihel). Natož aby přemýšleli nad něčím, co by na toto smíšené zdivo přidali. Na druhou stranu, kámen je velice výborný vodič a benefitem byl právě proto, že se obvykle vytápělo kamny.

Základní termín, který v dnešním článku budeme potřebovat je součinitel prostupu tepla. Co to znamená?

součinitel prostupu tepla - graf(zdroj: stavebnictvi3000.cz)

Součinitel prostupu tepla je převrácená hodnota tepelného odporu R, zvětšeného o tzv. přestupové odpory 0,13 a 0,04 m2K/W na vnitřní, resp. venkovní straně obvodové konstrukce. Značí se U a jeho jednotkou je W/(m2K). Umožňuje počítat tepelnou ztrátu obvodové stěny z teplot vnitřního a venkovního vzduchu, ale za cenu až významně nižší přesnosti.” (stavebnictvi3000.cz)

Zateplení domu cena

Pokud vlastníte starší dům, určitě vás napadlo, že zateplení vaší nemovitosti je nedílnou a nutnou součástí rekonstrukce. Pokud chcete, aby vše fungovalo jak má a vy se nezbláznili při přebírání dopisu od energetických společností, zkuste zvážit všechna možná řešení

Ať už chcete fasádní polystyren, nebo ne, zateplit se musí. Cena zateplení domu je sice vyšší náklad, ale pokud přihlédneme k faktu, že vám ušetří spoustu peněz do budoucna, je jasným řešením. Zateplení starého domu je jedna věc, ale lze energii snížit i jinak? Ano!

Investice je samozřejmě nutností a při rekonstrukci s ní musíte počítat, ale zároveň se můžete poohlédnout na dotace na zateplení domu. Dotace na zateplení, tedy přesněji Nová zelená úsporám je program, ve kterém můžete najít spoustu dotací, které vám mohou pomoci při financování rekonstrukce vaší nemovitosti. Stejně tak existuje i dotace na tepelné čerpadlo. Ušetří energii i váš čas. Vše najdete na výše zmíněném odkazu.

ceny zateplení domu(Zdroj: novazelenausporam.cz)

Zateplení domu

Jak jsme již zmínili, co bylo dříve, není vhodné dnes, a proto si pojďme představit, co je v dnešní době vlastně vhodné a o co je dobré se zajímat, pokud se rozhodnete váš dům zateplit. Samozřejmě je důležité zmínit i to, že vždy se jedná o individuální případy a to, co má váš soused nemusí být vhodné pro váš dům. Záleží také na faktorech – vlhkost v domě, tloušťka izolace, hořlavost, cena materiálu, ale i práce, která cenu značně navýší.

Pokud se probíráte katalogy několika firem a každá používá jiný materiál, je nejjednodušší nechat si zpracovat nabídku, která bude splňovat vaše požadavky a vy se dozvíte i výhody jednotlivých materiálu. Bohužel v tomto případě se lehce může stát, že místo toho, aby vám firma nabídla nejvhodnější nabídku pro vás, může nabídnout to, s čím pracuje ona. Projdeme si tedy jaké materiály se nejvíce používají.

fasádní polystyrenZateplení polystyren (Zdroj: estav.cz)

Fasádní polystyren

Jako první zmíníme tento materiál. Zateplení polystyrenem je jednoduché a firmy s ním mají hodně zkušeností. Je to vhodný materiál, který je cenově úměrný vůči kvalitě. Nepatří sice mezi špičku, ale pokud hledáte cenově dostupnější zateplení, tímto neuděláte chybu.

V případě, že se musí zmenšit tloušťka izolační vrstvy, lze ho nahradit šedým polystyrenem (ten má ale bohužel asi o 15 – 20% menší tepelnou vodivost). V minulosti se tento materiál spojoval s malou propustností vodní páry a kondenzováním vody do zdi. Tyto problémy jsou ale již vyřešeny a dnes se používá šedý polystyren v různých tloušťkách.

Pokud vlastníte dům, u kterého je porušena hydroizolace, a od základu stoupá vlhkost, s největší pravděpodobností budou vlhké i stěny. Pokud se bude jednat o mírně vlhkou stěnu, dá se použít  děrovaný polystyren, který je opatřen difuzně otevřenou stěrkou a omítkou. Jestliže se ale jedná o silně vlhkou zeď, je důležité přednostně vyřešit problém s vlhkostí a až poté řešit zateplení.

Při nevhodném postupu by se totiž mohlo stát, že zeď uzavřete a s ní i veškeré možnosti dýchání. Pokud dům nebo fasáda nemůže dýchat, stejně jako člověk, na některém místě, kde se vyskytuje největší procento vlhkosti, vyřeší problém jinak. Začíná pronikat dovnitř. V tomto případě se vám objeví plíseň na zdech a můžete s ní bojovat roky, tento boj je marný a nekonečný, nikdy nevyhrajete, pokud nezměníte některé prvky.

Když se ale stane, že z nějakého důvodu nemůžete nechat fasádu vyschnout, využijte alespoň jiného materiálu. Polystyren není vhodným materiálem, který by se kamarádil s vlhkostí – nepropustí ji (vytváří se srážlivost). Zvolte raději  provětrávanou fasádu s minerální vatou.

energetický audit

Fenolická pěna – desky

V kategorii zateplení by tento materiál obsazoval první příčky žebříčku. Je to jeden z nejlepších tepelně izolačních materiálů. A víte proč? Protože má součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,022 W/mK. To znamená, že má necelých 60% tepelné vodivosti oproti běžnému bílému fasádnímu polystyrenu.

Cena za kvalitu je ovšem znatelnější a to zhruba tak desetinásobně. Desky jsou oboustranně kašírované skelným rounem z důvodu malé mechanické pevnosti. Pokud se ptáte, kdy se takový materiál vyplatí použít, tak je to hlavně v místech, kde musíme minimalizovat tloušťku izolace. Jedná se o místa jako štítová stěna (kde je nedostatečný přesah střechy pro silnější izolaci a kde se nenabízí jiné levnější řešení – je to stále levnější než zásah do střechy).

Nevýhodou, kterou tento materiál zaznamenává je hlavně ten, že s tímto materiálem nepracuje tolik firem a některé tento materiál nepoužívají vůbec.

Vakuová izolace

Tento materiál se využívá hlavně v případech, kdy musíme rapidně snížit tloušťku izolace a zároveň dosáhnout velmi malého součinitele prostupu tepla. Kvalitně propracovaný systém vakuové izolace je weber.therm LockPlate. Systém se skládá z desek vakuové izolace, které jsou umístěny uvnitř tvarovaných polystyrenových desek.

Desky se pak přichycují na fasádu hmoždinkami v obvodu a lepením. S touto izolací můžete snadno změnit starý dům v téměř pasivní dům (dle hodnot). Nezměníte tím výrazněji vzhled budovy ( stačí 10 cm vakuové izolace místo 30 cm běžného polystyrenu).

vákuová izolace(Zdroj: drevostavitel.cz)

Minerální vata

Jeden z dobře známých materiálů. Tento se používá hlavně tam, kde je požadovaná nehořlavost.  Jejím benefitem je i zvukové tlumení, čili přispívá akustickým požadavkům. Speciálně zpracované lamely z minerální vaty s kolmou orientací jsou vhodné na nerovné zateplení stěn. Jsou velice vhodné například i do oblouku. Jsou použity na fasádě hotelu Don Giovanni, který je v Praze.

Nevýhodou může být fakt, že se s ní pracuje obtížněji a i její cena je zhruba dvojnásobná vůči pěnovému polystyrenu. Cena je tak dražší a práce pracnější. Značnou nevýhodou může být i to, pokud se nepoužije správně s jinými materiály. Vata je difuzně otevřená (propouští vodní páru) a proto se musí zvolit dostatečně propustné tmely a povrchové omítky, aby se zamezilo kondenzaci vlhkosti uvnitř vaty.

V praxi se setkáváme i se sendvičovými deskami, které jsou tvořeny kombinací pěnového polystyrenu a minerální vaty. Tato kombinace má několik výhod – velice dostupnou cenu, již zmíněné zvukové tlumení, požární odolnost a tepelně izolační vlastnosti pěnového polystyrenu. Desky Isover Twinner je typ sendvičové desky, která je vytvořena jako tepelně a zvukově izolační deska.

Je tvořena izolačním jádrem (grafitová izolace Isover EPS GreyWall) společně s krycí vrstvou tvořenou izolační deskou (Isover TF PROFI) v tloušťce 30 mm. Lze je použít na požárně dělící pásy dle požadavků ČSN 73 0810 v kontaktních zateplovacích systémech. Jsou ale logicky dražší investice než polystyren.

zateplení minerální vatou(Zdroj: rychlapoptavka.cz)

Provětrávané fasády

Pokud se rozhodnete pro provětrávanou fasádu, nejčastějšími materiály je minerální či skelná vata. Důvod, proč používáme zrovna tyto dvě je ten, že potřebujeme využít materiál, který má co nejmenší difuzní odpor. V provětrávané fasádě jsou totiž velké tepelné mosty než u kontaktních izolací a zároveň i proto, že tloušťku navyšuje odvětrávaná mezera, která je mezi izolací a krycími deskami.

V tomto případě je nejlepší používat materiály, které mají malou tepelnou vodivost, aby konečná tloušťka zateplení nebyla zbytečně velká. Mezi nejlepší na našem trhu bychom mohli najít Isover MULTIMAX 30, který má hodnotu λD=0,03 W/mK.

V tomto případě se nám nabízejí tři různé případy. Zateplovat tímto způsobem můžeme na podlahu půdy, mezi trámy stropu a  v případě, že máte obytné podkroví tak mezi krokve (střešní trámy), ale i pod krokve nebo i nad krokve. Nejvíce se používají izolace ze skleněných nebo minerálních vláken. Jejich benefitem je dobrý akustický útlum a naprostá nehořlavost, což je naprosto důležité.

 

(Zdroj: isover.cz)

Foukané izolace

Tento typ izolace je dnes velice populární a jsou vhodné například pro izolaci mezi trámy stropu. Jejich hlavním benefitem je, že nemusíte zdlouhavě připravovat a rozebírat podlahu půdy, ale stačí v každém trámovém poli vytvořit několik otvorů. Tento způsob je vhodný i na obtížně přístupná místa, které by se jen těžko zateplovali jiným způsobem. Nemusíte se trápit ani s hřebíky, které do dutiny trčí.

Cena foukané izolace je poměrně příznivá a obvykle se pohybuje okolo 100 Kč/m3. Nejvíce se setkáváme s celulozovými vlákny (Climatizer nebo Templan) nebo i se speciálně upravenou minerální nebo skelnou vatou (SUPAFIL LOFT) pro zafukování.

V praxi to obvykle vypadá tak, že se přidává ještě jedna vrstva na podlahu půdy (pokud nemá strop dutý prostor – musí se izolovat seshora, protože pokud by se izolovalo zevnitř, vzniklo by velké riziko kondenzace vlhkosti), pokud je tloušťka stropních trámů příliš malá na umístění potřebné vrstvy izolace.

V případě, že se v domě půda nepoužívá je to jednodušší, stačí nafoukat další vrstvu a udělat nad ní pouze lávku ke komínovému výlezu. Pokud ale půdu používáte a potřebujete, aby byla podlaha pochozí, jako řešení se jeví použití tuhých desek z minerální vaty (Isover T-P nebo Knauf PTS) a následně na to umístit podlahu.

Při aplikaci a foukání izolace nemáme jak vytvořit na spodním okraji izolačního souvrství parotěsnou zábranu, a proto je důležité nechat na horní straně možnost odvětrávání.

(Zdroj: climatizer.cz)

Desky a role minerální vaty

Jako jedna z alternativ je zde možnost k zateplení použít skelnou nebo minerální vatu ve formě desek nebo tzv. pásů/rolí. Velkým benefitem je, že nemusíte volat specializované firmě, ale můžete vše udělat vy sami, jelikož není třeba žádných speciálních zafoukávacích zařízení. Cena je ale vyšší, což může být nevýhodu. A o to více, pokud desky budete pokládat pod podlahu a použijete speciální izolaci, která je určena pro plovoucí podlahu.

Zateplení střechy

Přece nemůžeme myslet jen na to, co je na zdech, ale i na to, jak utíká  teplo ze shora. Dokážete si v hlavě říci, kolik procent tepla dokáže unikat nezateplenou střechou? Je to velice překvapivé.

Nezateplenou střechou nebo stropem může unikat přibližně 15 % tepla. Především ve starších rodinných domech může být únik tepla značný. Při ročních nákladech na topení ve výši cca 20 tis. Kč (při topení plynem) může činit tepelná ztráta střechou až 3000 Kč/rok. Proto je vždy vhodné uvažovat o zateplení střechy, které lze případně spojit i s rekonstrukcí spojenou s půdní vestavbou.” (https://www.evromat.cz)

Jak zateplit střechu? Nejčastěji se zatepluje mezi krokvemi (zde se dá přibližně 15 cm izolace) a pod krokve se  následně přidá dalších 10 – 15 cm. Obvykle se používají měkké desky – skelná nebo minerální vata. Důvodem je hlavně pružnost materiálu, oproti pěnovému se lehce vsunou mezi trámy, které nemusí mít vždy pravidelné rozestupy nebo nejsou dokonale rovnoběžné. Výhodou je i pružnost,  nehořlavost a dobrý akustický útlum.

zateplení střechyNadkrokevní izolace střechy (Zdroj: nazeleno.cz)

Nadkrokevní izolace

Za posledních pár let přišli do obliby izolace nad krokvemi, které mají několik výhod. Nezasahuje se do už zařízených obytných místností, vše se dělá ze střechy, takže se nemusíte bát, že bude všude binec anebo budete muset vystěhovávat. Nejvíce se používají polyuretanové (PUR nebo polyisokyanurátové PIR) desky, které jsou opatřeny vhodným polepem.

Systém nadkrokevní izolace spočívá v tom, že tepelná izolace se dává nad střechu v celé ploše. Což je mnohem bezpečnější a účinnější řešení, než původní zateplovací systém jen mezi krokvemi. Většina firem zabývající se střechami nebo zateplením vám nabídne celý tento systém (BramacTherm Top). Bývá stejně jako kontaktní izolace pro stěny uceleným certifikovaným celkem, který se skládá z izolačních desek, fólií a příchytek. Najdeme ale i systémy, které využívají minerální vatu (ISOVER nebo TOPROCK – Rockwool)

Zateplení podlah

V tomto případě se nejvíce používá extrudovaný polystyren, který je nenasákavý a má velice dobrou pevnost v tlaku. Pokud se podlaha přízemí zatepluje zespoda ze strany sklepa (zateplení stropu sklepa), je možné využít i minerální vatu nebo expandovaný polystyren, který taktéž udělá dobrou práci. Zateplení tepla je důležité, může vám tak utíkat až 10% tepla!

zateplení podlah(Zdroj: ceskykutil.cz)

Zateplení domu cena m2

Jak již bylo naznačeno, ceny zateplení domu jsou velice individuální, tak jako skoro u každé jiné práce. Záleží na lokalitě nemovitosti, renomé firmy, která vám zateplení přijede dělat, zvolení materiálu, který bude pro vaši nemovitost rozhodující. Ne každý materiál je vhodný na jakoukoliv konstrukci. Stejně tak si každá firma účtuje za práci jinou částku i v náležitosti s rozdílným materiálem.

Polystyren je sice asi klasickým ideálem, který nalezneme v mnoha případech, ale přeci jen polystyren na zateplení splňuje a požaduje jiné podmínky než ostatní. Cenu ovlivňuje různorodost stavby, počet oken, rozsah zateplení (zateplení fasády polystyrenem nebo i střecha a podlahy) a spousta dalších. Cena zateplení fasády se může pohybovat od 1000 – 1 500 Kč/m2 (zateplování polystyrenem).

zateplení domu cena m2(Zdroj: ireceptar.cz)

Zateplení a časté chyby

Na závěr bychom chtěli zmínit pár chyb, které se hojně vyskytují. Ono je sice jednoduché mít polystyren zateplení, ale co se může stát, pokud něco neuděláte dobře? Cena zateplení fasády bude vyšší na úkor toho, že nebyla dobře provedena. Zbytečná práce a vyhozené peníze navíc!

Neupravená fasáda před zateplením

Nevhodný povrch nemusí být vyhovující! Podklad pro vnější fasádní systém ETICS –  Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových plášťů budov.” (https://stavba.tzb-info.cz/ ) musí být bez prachu, mastnoty, květů, puchýřů ale i odlupujících míst, biotického napadení a konečně i trhlin. V případě, že bude ve zdi zvětšující trhlina, je důležité zkontaktovat statika!

Ideální je omýt fasádu tlakovou vodou – vapkou. Starou omítku odstranit, držící omítku penetrovat. Podklad musí být rovný a proto nesmí být nerovnost větší než 20 mm/m při částečném lepení nebo 10 mm/m při celoplošném lepení. Při lepení izolantu na izolant je důležité dodržovat pravidla příslušného ETICS dodavatele. Zateplovací systém nenahradí sanační systém ani hydroizolaci.

Nevhodné založení ETICS

Obvykle u nerovných fasád starých domů. K vyrovnání se používají distanční podložky tl. 1-10 mm. Dnes stále používané, ale ne už tolik vhodné hliníkové lišty způsobují mezi tepelnou izolací soklu a jím tepelný most, proto je lepší zvolit modernější metodu, kterou jsou plastové lišty. Tyto lišty snižují riziko trhlin a je možné založení i na dřevěnou lištu nebo stávající zateplení soklu.

chyby zatepleníSnímek termovizí – hliníkový zakládací profil, u kterého je  vnější povrchová teplota vyšší než teploty v místě zateplení, proto se začíná tvořit  tepelný most. (Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/)

Zároveň je nutno dbát na vhodnost izolace. Do výšky 300 mm je nutné používat nenasákavé izolanty například z extrudovaného polystyrenu. U vícepodlažních budov je důležité dodržet i požární požadavky, které jsou v souladu s normou ČSN 730 810 včetně požadavků týkajících se správného protipožárního založení.

Neúměrně zvolená tloušťka izolace

Tloušťka musí splňovat normy ČSN 73 0540:2 a dále požadavky dané vyhláškou č. 78/2013 Sb. Zateplení by mělo být úměrné (nelze na budovu dát metr izolace pro dokonalou ochranu vašeho domu). Na každý dům se posuzuje zvlášť, a proto je to velice individuální. Pro orientační výpočet můžete použít tuto tabulku.

(Zdroj:https://stavba.tzb-info.cz/)

“V tabulce z katalogu Isover je vyjádřen tepelný požadavek na celou konstrukci. Druh a tloušťka zateplení stěny, případně stávající zateplení snižuje tento požadavek na celkové zateplení. Pokud tedy zateplujeme cihlovou stěnu o tloušťce 450 mm, té odpovídá v přepočtu izolace o tloušťce cca 20 mm. Děrované cihly o stejné tloušťce budou „nahrazovat“ 65 mm izolace, a tak dále. Minimální tloušťka nového zateplení se tedy bude pohybovat v rozmezí 100 – 150 mm. V případě nízkoenergetického nebo pasivního standardu se pak tloušťka izolace dostává do rozmezí 240 – 350 mm. Tyto tloušťky zateplení nejsou v dnešní době vůbec raritou, jak by se mohlo zdát.” (https://stavba.tzb-info.cz/)

Špatné lepení tepelné izolace

Nemusí se to zdát jako věda, ale přeci jen to trochu vědy je. Chybu nemusíte dělat jen při nanášení lepidla, ale i při lepení izolantu v nepříliš vhodných podmínkách (přímé slunce nebo zima).

“Standardní lepení izolantu se zpravidla provádí nanesením rámečku lepidla po obvodě desek a do 2-3 vnitřních bodů. Základní plocha lepidla činí min. 40 % plochy desky. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo tam, kde je uvažováno s progresivním kotvením hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. U minerálních vln s kolmou orientací vláken se používá celoplošného lepení, vždy ale dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systému.

Lepení na buchty je (a vždy bylo) nepřípustné, protože fixování desek je nedostatečné, při kotvení do nepodlepených míst dochází k deformaci desek a za deskami vzniká „komín“ zvláště nebezpečný při požáru.

Lepení běžným cementovým lepidlem je možné při teplotách +5 až +25 °C. Při nižších teplotách je nutné použít speciální lepidlo. Vylepšená cementová lepidla zvládnou teplotní rozmezí +1 až +15 °C. Alternativně je možné použít lepidla z nízkoexpanzní pěny s teplotním rozmezím 0 až 35 °C. Vždy je možno používat lepidla nebo pěny, které jsou certifikované v příslušném zateplovacím systému. Použití jiných výrobků je nepřípustné tj. na celý systém by již neplatily žádné záruky.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat šedým grafitovým polystyrenům, které se dokáží na přímém slunci velmi rychle zahřát a zvětšit svoji velikost. Povrchová teplota těchto materiálů na slunci je výrazně vyšší než u bílých desek, což způsobuje několikamilimetrovou dilataci a po ochlazení mezi deskami zůstávají mezírky. Proto je vždy nutné v průběhu lepení jejich stínění.”
(
https://stavba.tzb-info.cz/)

stahnout_button

Mezi další bychom mohli zařadit nedostatečné kotvení a mnoho dalšího. Ceny zateplení fasády vždy hraje značnou roli, ale je důležité neopomíjet kvalitu. Ta totiž rozhoduje, zda je práce a materiál zvolen správně nebo je zvolen špatně a vás bude čekat další nová cena zateplené fasády.

Ušetřete za platbu energií – elektřiny a plynu, získáním nejvýhodnějších podmínek na trhu v ČR. Nechejte si vypracovat ZDARMA ENERGETICKÝ AUDIT  všech vašich odběrných míst a do 24 hod. od vyplnění dotazníku obdržíte nezávazné porovnání cen.

energetický audit zdarma

 

 

Komentáře

Přidat komentář