Práce realitního makléře – jaké zkušenosti musí mít začínající realitní makléř

práce realitního makléře s klientem

Přijde Vám práce v realitách zajímavá? Láká Vás obchod? Uvažovali jste někdy o tom, že by se Vám líbila práce realitního makléře? A přemýšleli jste někdy o tom, co vše to obnáší?

V našem článku najdete informace o tom, co všechno úspěšný realitní makléř musí zvládat. Dobrá práce ale nese ovoce. Prozradíme Vám, co je důležité pro úspěch v této dynamické branži.

NOVINKY 2022

Obzvlášť v této zvláštní době je práce realitního makléře velmi stabilní obor. Realitní trh je v dobré kondici a díky stále převyšující poptávce nad nabídkou se dobře prodává i za stále relativně vysoké tržní ceny.

Současný Zákon o realitním zprostředkování vede ke zkvalitnění služeb realitních makléřů a realitních společností. Na jednu stranu je to dobře, protože se realitní zprostředkovatelé takzvaně “protřídili”, řada nezpůsobilých makléřů z realitního trhu odešla a zůstali jen ti zkušenější jedinci. A to je přesně to, co si každý klient přeje – prestižního a zkušeného realitního makléře, který se může prokázat zkouškou odborné způsobilosti.

Něco málo o profesi

Činnost realitních makléřů má v ČR tradici necelých 30 let, jelikož za dob totality neexistoval trh s nemovitostmi tak, jak ho známe dnes. Nemovitosti se pouze směňovaly. Dnes je tomu ale již jinak – realitní makléři pracují na živnostenský list, ať už sami, nebo pod záštitou realitních kanceláří. A rozhodně se při práci nenudí.

Pokud o náplni práce realitního makléře něco málo víte, jistě uznáte, že jde o profesi poměrně náročnou vyžadující vysoké pracovní tempo. Ještě, než se do realitní džungle pustíte, rozhodně byste měli mít povědomí o jejím fungování. S tím Vám může pomoci odborný kurz. Při výběru si vybírejte ty důvěryhodné, zaměřené na praxi (viz níže). Kromě obchodních dovedností se Vám bude hodit i orientace v odhadování cen nemovitostí a případně školení time managementu či designu. Nevěnujte ale kurzům příliš úsilí – nejdůležitější je praxe, praxe a opět – PRAXE.

stahnout_button

 

Na začátek tedy rozhodně doporučujeme začít v roli makléře pod záštitou zaběhlé realitní kanceláře. Je to totiž ta nejjednodušší cesta, jak praxi získat, zároveň máte i výhody v podobě zprostředkovaných zakázek, optimálního zázemí a firemních benefitů. Samozřejmě můžete pomýšlet i na založení vlastní společnosti, nebo na podnikání „na vlastní triko“. Pro nezkušeného realitního makléře ale tyto jmenované varianty s sebou nesou nemalé riziko neúspěchu a případně i ztráty finančních prostředků. Založení vlastní právní firmy tedy raději odložte na později.

Kdo se může stát realitním makléřem

Nyní odhlédněme od vlastností, které by makléř měl mít – z pohledu zákonných požadavků v naší zemi je zde několik podstatných změn a to přesně od března roku 2021, které předtím vůbec neexistovaly a makléřem se tak mohl stát v podstatě kdykoli. Cílem této úpravy zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů je  regulace odvětví realitního zprostředkování.

Před účinností výše zmíněného zákona, dále jen ZoRZ, bylo možné realitní zprostředkovatelskou činnost vykonávat na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“, v rámci oboru „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“. K výkonu této činnosti tak nebyla vyžadována žádná odborná způsobilost a k získání živnostenského oprávnění pro tento obor postačovalo splnit obecné podmínky pro provozování živnosti volné (dosažení 18 let, bezúhonnost).

Jelikož cílem ZoRZ bylo zejména upravit odborné požadavky na realitní zprostředkovatele a zvýšit tak kvalitu jimi poskytovaných služeb, došlo současně s přijetím ZoRZ ke změně živnostenského zákona a činnost „realitní zprostředkování“ byla nově podřazena pod skupinu živností vázaných. Pro další výkon této činnosti proto realitní zprostředkovatelé musí získat nové živnostenské oprávnění v rámci živnosti vázané a doložit svou odbornou způsobilost, a to některým z následujících způsobů:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou3 roky praxe v oboru,

d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Výše uvedené podmínky se vztahují na veškeré osoby vykonávající činnost realitního zprostředkování, a to i v případě, že před účinností ZoRZ vykonávali svou činnost na základě živnosti volné. Pro tento případ nicméně zákonodárce stanovil přechodné období, během kterého měli stávající podnikatelé vykonávající činnost realitního zprostředkování již před účinností ZoRZ možnost ohlásit živnostenskému úřadu svou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti.

V ČR zatím neexistuje žádné řádné vysokoškolské studium na tento obor zaměřené, přestože je to velice rozšířená profese. Samozřejmě se ale na trhu nabízejí různé kurzy – ať už krátkodobé v řádu několika týdnů, nebo dlouhodobější – například formou celoživotního vzdělávání při vysokých školách.

Uznávanou osvětu v oblasti nemovitostí provádí prostřednictvím svých kurzů i Asociace realitních kanceláří ČR, která má u nás tradici již od roku 1991. Jedná se o největší profesní sdružení nejen obchodníků, ale i jiných odborníků v oblasti nemovitostí. Druhým významným subjektem na trhu je pak Realitní komora České republiky (sdružení působící od roku 2009). Obě tyto instituce nabízí možnost vykonání zkoušky odborné způsobilosti, která probíhá před autorizovanou osobou dle platných předpisů. Zkouška se skládá ze tří částí – písemné části (testu), ústní a praktické.  Více o průběhu zkoušek se můžete dozvědět na stránkách Realitní komory.

Jak jednoduše začít?

Vyberte si realitní společnost, která má dobré reference, kvalitní systém vzdělávání a zaškolení nováčků a je nakloněná všem moderním způsobům práce v realitách. Ideální je domluvit si nezávazný pohovor a pak se rozhodnout.

Několik nezbytností…

co obnáší práce realitního makléře

Podnikání v oblasti realit vyžaduje značnou dávku úsilí a je zde nemálo věcí, které by měl realitní poradce splňovat, případně vlastnit. Nejdříve se podívejme na ty „měkké faktory“.

Kromě toho, že je neustále potřeba si doplňovat znalosti v oboru a mít přehled o dění na trhu (ideálně na denní bázi), je také jednoduše potřeba se v nemovitostech vyznat. Jak po ekonomické stránce, tak i po stránce stavební a architektonické. Právě zde můžete uplatnit povědomí z jiných oborů – zaměřených stavebním směrem, nebo například z bankovnictví.

Kromě výše uvedeného je také zapotřebí již notoricky známý proklientský přístup a umění jednat s lidmi. Zní to jako samozřejmost, ale bez potřebných osobnostních předpokladů jednoduše nemůžete být úspěšní. S každým klientem je třeba jednat s pokorou. Zároveň byste měli být asertivní v jednání a umět si prosadit diplomatickou cestou svůj názor. Naprosto nezbytné jsou obchodní dovednosti, které se dají částečně natrénovat, na rozdíl od obchodního ducha.

Kromě výše uvedeného by měl mít realitní makléř vytříbený cit pro sebekontrolu a měl by umět být na sebe přísný a důsledný v plnění pracovních povinností. Realitní makléř bývá po většinu dne pánem svého času, což může být samozřejmě motivující. Pro lidi, kteří nad sebou potřebují mít viditelnou autoritu, to ale práce vhodná není.

Důležité je nastavit si pravidelný denní harmonogram a ten bez výjimky dodržovat. Každá aktivita má smysl a má vliv na to, jak bude vypadat Váš následující den. Proto je důležitá sebekontrola. Je velmi snadné vynechat činnosti, které jsou většinou méně příjemné – například u některých realitních kanceláří se setkáte s navoláváním čerstvých inzerátů na prodej nemovitostí. Na druhou stranu existují i realitní kanceláře, které se propagují formou on-line marketingu a tam takové aktivity nejsou nutné.

A jak vypadá typický den realitního makléře, onen zmíněný harmonogram? V případě nováčka pracujícího pod záštitou realitní kanceláře by mohl vypadat třeba takto:

07:00 – vstávání, snídaně

08:00-10:00 – Procházení inzerátů nabídek a poptávek (ano, ideálně hned ráno, kdy jsou inzerce ještě čerstvé…) + navolávání schůzek. Ať už chcete oslovit pronajímatele či prodávající s úmyslem vzájemné budoucí spolupráce, nebo hledáte vhodnou nemovitost pro svého klienta, toto je významná část dne. Pokud budete volat na nahodilé inzeráty, je také vždy dobré věnovat před rozhovorem nějakou část přípravě – nemluvit z patra. Pokud máte tu možnost, prostudujte detaily inzerce, zjistěte detaily o nemovitosti např. v katastru nemovitostí online, pokud je to možné. V některých dnech Vás může čekat i porada s kolegy.

10:00-15:30 – Nezbytná administrativa, oběd, realizace prohlídek dojednaných nemovitostí, podpis kupních či nájemních smluv. Rozhodně je dobré snažit se rozčlenit tento blok na část administrativní a část pracovní z důvodu úspory času. Rozhodně je také efektivní využít volnou polední pauzu k obědu s nadřízeným, kolegy, případně klientem.

Administrativní zátěž je proměnlivá v čase. Pokud budete mít více nabídek k realizaci, zabere rozhodně dost času příprava a revize smluvní dokumentace. Stejně tak je důležité udržovat pravidelný (nejen) emailový kontakt s klienty – měli by být pravidelně informováni o stavu zakázky, je zapotřebí s nimi samozřejmě konzultovat v případě inzerce bez odezvy snížení ceny. Čas je také potřeba věnovat „opečování“ Vaší inzerce – na denní bázi je většinou třeba vystavovat nové nabídky, ale také obnovovat stávající inzerci. Kromě výše uvedeného budete trávit čas i na prohlídkách a při důležitých obchůzkách – například na Katastru nemovitostí či jiných úřadech.

15:30-19:00 – Většinu času budete trávit v terénu. Ano je to tak – v odpoledních hodinách budete rozhodně řešit nejčastěji prohlídky nemovitostí. Většina fyzických osob totiž má čas právě po práci. Odpoledne budete kromě prohlídek nemovitostí věnovat i jednáním s novými klienty přímo v terénu. Protože obchod je živá věc, i zde velmi často narazíte na změny. Jednoduše někdo na prohlídku nepřijde, pak se Vám mohou dva zájemci sejít v jednu chvíli, nebo domluvená prohlídka přestane časově vyhovovat majitelům či nájemníkům a nedostanete se do prodávaného bytu. Takové věci se stávat budou a nelze je vždy eliminovat. Stejně tak se Vám může stát, že Váš harmonogram jednoduše nabourá prohlídka zcela neplánovaná. V této oblasti je tedy rozhodně na místě časová flexibilita a tolerance k proměnlivosti pracovní doby.

19:00 – Večeře, čas s rodinou. Někteří realitní makléři ještě večer dodělávají resty, které nestihli nahnat během dne. Skloubit osobní a pracovní život při práci realitního makléře je sice někdy těžké, ale je potřeba se naučit tyto věci oddělovat. Pokud budete chtít, práce se najde vždy. Večer můžete ještě řešit zadání nových zakázek na inzertní portály, které si rozhodně připravte již ráno. Právě večer totiž většina smrtelníků tráví brouzdáním po inzerci při hledání nemovitosti nejvíce času a můžete se spolehnout, že druhý den ráno budete mít u lukrativních nabídek již dost odpovědí.

Vše ostatní se snažte odložit na druhý den a pořádně se vyspěte! Čeká Vás opět nabytý den plný změn.

Co všechno budete k práci potřebovat?

Kromě vědomostí, měkkých dovedností a dalších kompetencí budete potřebovat i materiální zajištění Vaší činnosti.

Zde je potřeba se zamyslet nad tím, pro koho se rozhodnete pracovat. Případně zdali budete podnikat individuálně. Různé realitní kanceláře totiž svým spolupracovníkům nabízejí nejen různé provize, ale i různé benefity a zejména se pak liší i to, co vše Vám v rámci spolupráce k výkonu poskytnou.

potreby pro práci

Co budete potřebovat:

  • Do startu několik reklamních materiálů – ať už fyzicky, či v elektronické podobě. Rozhodně se neobejdete bez vizitek, případně dalších reklamních materiálů jako jsou plakáty, brožury, plachty, propisovací tužky. Pokud se rozhodnete investovat do reklamních předmětů vlastní prostředky, vždy vybírejte tak, aby byl předmět ideálně na očích a aby neskončil někde ve skříni a sloužil tedy k denní potřebě. Stejně tak, jako zmíněná propisovací tužka.

Většina realitních kanceláří svým spolupracujícím makléřům základní reklamní materiály a tiskopisy dnes již poskytuje.

  • Přístup k realitnímu software a PC– v realitní praxi existují programy, které vám práci na denní bázi významně usnadní. Takové softwary šetří významně čas, jelikož jsou schopné za Vás vyhledávat dle nastavených kritérií vhodnou inzerci, zpracovávat dokumentaci, hlídat denní harmonogram a kalendář, filtrovat telefonní kontakty.

Pro práci se softwarem budete samozřejmě potřebovat i počítač, či notebook (pravděpodobně svůj) a mobilní bezdrátové připojení.

  • Ostatní technika – pro pořízení kvalitních fotografií nemovitosti může v krajním případě postačit mobilní telefon, pokud má kvalitní fotoaparát. Neměl by to být ale standard. Některé realitní společnosti zapůjčují svým pracovníkům kvalitní zrcadlovky. Moderní realitní kancelář bude mít k dispozici i dron. Záběry nemovitosti z ptačí perspektivy se totiž pomalu stávají standardem.
  • Mobilní telefon – samozřejmě i zde budete v praxi velmi často potřebovat internetové připojení v telefonu. Pokud jej nemáte, pořiďte si vhodný tarif. V praxi se velmi osvědčuje na místo dvou telefonních přístrojů pouze jeden s funkcí duální SIM (dnešní duální mobilní telefony již v pohodě zvládají aktivitu obou SIM karet najednou). Klientům budete jednoduše prioritně dávat „služební“ telefon a blízkým potom soukromé telefonní číslo.
  • Vůz – ano, můžete být realitním makléřem i bez vozu, ale přinese Vám to řadu omezení. Na některá místa se jednoduše MHD ani nemusíte dostat, anebo problematicky. Navíc, čas pro Vás bude velmi drahý a jízda autem Vám jej výrazně uspoří. Auto je tedy pro většinu realitních makléřů nepostradatelný pomocník.
  • Šatník – zní to jako základ, ale pro jednání s klienty si případně dokupte vhodný šatník! Nikdo z klientů neočekává například na fyzické prohlídce nemovitosti realitního agenta v obleku, nicméně ležérní elegance jistě potěší. V klientovi to bude budit důvěru. Samozřejmě záleží i na tom, jakou nemovitost (a v jaké lokalitě) prodáváte. Oblečení by mělo být ideálně k celodennímu nošení a pohodlné, nemělo by urážet. Přeci jen v něm můžete strávit i celý den.

Úspěch jako hnací motor motivace k práci

Proč si vlastně vybrat práci, která je jak psychicky, tak časově náročná? V dnešní době se nejedná navíc o tolik vážené zaměstnání, jako tomu bylo v dřívějších časech.

Jednoduše proto, že se můžete v této profesi najít!

Musíte být sice často multifunkční člověk, abyste dokázal být zároveň znalcem, umělcem na poli komunikace, psychologem, tak trochu architektem, daňovým poradcem, fotografem, kameramanem, stavařem, bankovním poradcem, právníkem či designérem.

Na druhou stranu tato profese přináší značnou míru uspokojení. Většina z běžných lidí, se kterými se při své profesi setkáte, řeší koupi nemovitosti jednou až třikrát za život. Budete pro ně uznávanou autoritou a stěžejní osobou při komunikaci. Spokojený klient pro Vás bude uspokojujícím výstupem Vaší práce, jelikož bytové potřeby patří mezi základní lidské potřeby – a Vy je pomůžete vyřešit. Musíte ovšem počítat s tím, že se budete potýkat i s negativními stránkami prodeje – s problémy ve výši odhadní ceny, rodinnými spory, zamítnutými hypotékami, zbytečnými výjezdy na prohlídky… Přestože to není vždy tak růžové, jak si spousta kandidátů na tuto pozici myslí, práce realitního makléře jednoduše má smysl, a nikdy nebude zcela rutinní.

Jako třešinka na dortu samozřejmě přichází i nemalá odměna při realizovaném obchodu. U prodejů nemovitostí se provize nejčastěji pohybuje mezi 3-6 % z prodejní ceny, u pronájmů je to pak nejčastěji výše jednoho až dvou nájmů. Samozřejmě ale záleží, jestli pracujete na sebe, nebo využíváte zázemí realitní kanceláře, která má také své výdaje. V neposlední řadě výši Vaší provize ovlivňují vlastní schopnosti při vyjednávání s klientem.

Pokud se rozhodnete realitní kariéru nastartovat, důležité je být trpělivý. Skutečně, z počátku se může zdát, že je vše složité a že se Vám snaha nevrací ve formě odměny v dostatečné míře. Když ale vytrváte, budete sklízet ovoce.

Snažte se zapůsobit a vyjít s každým klientem – už jen proto, že v realitní branži jsou zásadním nástrojem Vašeho marketingu kladné reference spokojených klientů. Posuďte sami, zdali by při rozhodování o výběru realitního makléře na Vás taková reference zapůsobila. Navíc, pokud si budete vážit každého obchodu a každého klienta, budete věnovat patřičnou péči i menším zakázkám, dobré reference se budou šířit a můžete se přes ně dostat k zajímavějším obchodům.

Zbývá již jen nastartovat kariéru!

Nezbývá než popřát hodně štěstí! Pokud jsme Vás utvrdili v tom, že práce realitního makléře je něco pro Vás, a máte zájem o nezávazný online pohovor, pošlete nám svůj životopis na email info@bydleninadoporuceni.cz a my se vám ozveme. Učit se budete od našich nejlepších makléřů a manažerů.

stahnout_button

Pokud jste si během pročítání našeho článku vše rozmysleli a myslíte si, že práce realitního makléře je pro Vás příliš stresující a časově náročná, ale přesto Vás realitní byznys zajímá, pak i pro Vás máme řešení. STAŇTE SE NAŠÍM REALITNÍM TIPAŘEM! Využijte svůj čas a své kontakty na sociálních sítích efektivně a dávejte nám tipy na realitní obchody, je to velice snadné. Registrace zabere jen pár kroků a odměna může být zajímavá. Navíc jako bonus získáte průběžné proškolení v oblasti realitního byznysu od nás zdarma. To vše časově flexibilně a klidně z pohodlí domova – práce je tak vhodná pro studenty, maminky na mateřské dovolené, seniory, i jiné skupiny. Lze ji pojmout jako hlavní nebo doplňkový zdroj příjmu – vše záleží jen na Vás. Více o tipařích a odměnách za doporučení si přečtete na našich stránkách, kde se můžete rovnou i zaregistrovat.

Komentáře

Přidat komentář