Nezapomeňte na daň z nemovitosti!

Stali jste se nově v roce 2017 vlastníkem nemovitosti? Nezapomeňte do konce ledna podat daňové přiznání, které je potřebné pro výměru Daně z nemovitých věcí. Jak na to, se stručně dozvíte v našem článku:

Kdy?

 • přiznání je třeba podat do 31.1. 2018
 • daň se platí do 31.5. 2018 – vyčkejte na složenku

Kdo?

 • ten, kdo v roce 2017 nově nabyl jakoukoli nemovitost jakýmkoli způsobem (koupě, dar, dědictví, atd.) a je tedy k 1.1. 2018 vlastníkem nemovitosti
 • ten, jehož nemovitost se v roce 2017 výrazným způsobem změnila (přístavba, změna typu pozemku, rozdělení pozemku)
 • ten, u něhož se v roce 2017 změnil počet vlastněných nemovitostí v jednom kraji (je třeba do evidence finančního úřadu doplnit nemovitost, kterou jste v daném roce koupili, nebo naopak z evidence odstranit nemovitost, kterou jste prodali)
 • ten, u koho byl podán návrh na vklad vlastnického práva v katastru nemovitostí ještě v roce 2017, ale zápis vkladu je proveden až v roce 2018 (nemovitost nabýváte zpětně k datu podání návrhu na vklad, termín pro podání daňového přiznání se v tomto případě posouvá o tři měsíce od zápisu do katastru nemovitostí)

Kdo ne?

 • ten, kdo již v minulosti daňové přiznání ke své nemovitosti podával a nic se u něj nezměnilo
 • ten, kdo se stal vlastníkem až po 1.1. 2018, tzn. Návrh na vklad vlastnického práva byl v katastru nemovitostí podán od 2.1.2018 dále (bude podávat daňové přiznání až za rok, nejdéle do 31.1.2019)

Co?

 • pro vyplnění daňového přiznání musím znát přesná data a parametry nemovitosti jako např. čísla parcel, druhy pozemku, výměru apod.
 • vše potřebné naleznete v nabývacím titulu nebo ve výpisu z katastru nemovitostí

Kde?

 • podat a vyplnit daňové přiznání můžete přímo na finančním úřadě, a to místně příslušném dle dané nemovitosti (nikoli dle adresy vašeho trvalého bydliště)
 • elektronický formulář naleznete na stránkách finanční správy zde, ten je možné pak odeslat klasickou poštou, elektronickou poštou nebo přes datovou schránku


Nevíte si rady s daněmi okolo nemovitostí?
Neváhejte se obrátit na Bydlení na doporučení s.r.o.!

info(@)bydleninadoporuceni.cz

Komentáře